Hlavná stránka > Hlavné menu > Správne poplatky
Správne poplatky
Aktualizované: 02.03.2016 13:32
Správne poplatky od 1.3.2016 si zakúpite na príslušnej pobočke Slovenskej pošty ako "Potvrdenie o úhrade správneho poplatku" t. j. e-kolok obsahujúci QR kód alebo je možné ich uhradiť prevodom na náš účet.

Číslo účtu IBAN: SK56 6500 001441 0020545796. Pozor! Nový účet od 3.3.2016.
Ako variabilný symbol uvádzajte IČO žiadateľa ( žiadosti o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania ) alebo rodné číslo žiadateľa ( preukazy a osvedčenia ).


Inšpektorát práce Banská Bystrica (2017)

Valid CSS!